Wizja lokalna z dendrologiem

Odkrywamy, że co najmniej 87 dużych drzew zostało uszkodzonych w związku z pracami budowlanymi prowadzonymi wzdłuż ul. Powstańców i ul. Granicznej w Katowicach.