TAK dla zazieleniania pl. Sejmu Śląskiego

Wysłaliśmy list otwarty do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który blokuje pomysł przebudowy placu Sejmu Śląskiego autorstwa Urzędu Miasta w Katowicach.