Zakładamy miejskie sady owocowe

Posadziliśmy 59 drzew i 35 krzewów owocowych na terenach wskazanych przez osoby uczestniczące w akcji “Katowice Miasto Owoców”.