Stanowisko ŚRK wobec Zielonego Ładu

Wypracowaliśmy i opublikowaliśmy stanowisko Śląskiego Ruchu Klimatycznego wobec Europejskiego Zielonego Ładu.