Spotkanie z UM Katowice

Tego dnia po raz pierwszy gościliśmy w Urzędzie Miast Katowice, aby skonfrontować nasze postulaty i oczekiwania z polityką klimatyczną miasta. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, w Miejskim Centrum Energii. Ze spotkania jesteśmy zadowoleni, mamy jednak świadomość, że to pierwszy krok i spokojnie czekamy na kolejne. Niekłamaną radością napawa nas fakt, że strona miejska wyraziła chęć dalszej kooperacji.