Przemawiamy przed Radą miasta KATOWICE

Po płomiennej przemowie Piotra Zieglera świadomi wagi problemu katastrofy klimatycznej oraz wad prawnych naszego projektu uchwały, Radni miasta Katowice zagłosowali. Otrzymaliśmy 1 głos za! Aż 11 osób wstrzymało się do głosu, a 16 radnych było przeciw. Nikt jednak nie stwierdził, że problemu nie ma i nie warto się nim zajmować. Przeciwnie, padło zaproszenie do współpracy. [więcej]