Obóz dla Klimatu 2020

Jako ŚRK braliśmy udział w Obozie dla Klimatu. Cel inicjatywy został osiągnięty, uczestni(cz)kom udało się zatrzymać działanie maszyn górniczych podczas akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego w kopalni odkrywkowej w Drzewcach w rejonie Konina. Dodatkowo demonstrowaliśmy pod kopalnią w Kleczewie.