Spotkanie w sprawie rewitalizacji kompleksu stawów Szopienice-Burowiec

Wzięliśmy udział w spotkaniu z Urzędem Miasta Katowice oraz pełnomocniczką prezydenta ds. klimatu w sprawie projektu rewitalizacji kompleksu stawów Szopienice-Burowiec. Rewitalizacja została wpisana w SECAP, czyli plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice. W trosce o jak najlepszą adaptację do zmiany klimatu – zadaliśmy liczne pytania dotyczące projektu.

Zostaliśmy zaproszeni do konsultowania dalszych projektów wykonawczych tej inwestycji. [więcej]