Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla woj. śląskiego

Stanowisko Śląskiego Ruchu Klimatycznego w sprawie projektu Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.