Czarne złoto – czarna przyszłość

Pod Głównym Instytutem Górnictwa na pl. Gwarków w Katowicach manifestowaliśmy niechęc do trującego powietrza oraz zmian klimatu wywołanych przez emisje ze spalania węgla i innych paliw kopalnych. Jest to piewsza akcja publiczna zosrganizowana przez ŚRK.