Bomba Megabitowa² Festiwal Przyszłości

Zostaliśmy zaproszeni do udziału w Okrągłych Stołach Klimatycznych, przy których zasiadły osoby związane ze światem biznesu, nauki, samorządów oraz aktywiści klimatyczni. Stoły podzielone były tematycznie na: zieloną urbanistykę, energetykę, gospodarkę odpadami, odpowiedzialność w biznesie oraz prawa zwierząt. Naszym zadaniem była deliberacja i wspólne wypracowanie rekomendacji dla osób decyzyjnych [więcej]